Razvoj kvalitetnih projekata za EU socijalni fond

 

echange euro big

Praktični jednodnevni seminar
„RAZVOJ KVALITETNIH PROJEKATA ZA EUROPSKI SOCIJALNI FOND“

Seminar je namijenjen predstavnicima:

 • neprofitnim i organizacijama civilnog društva
 • lokalnim i regionalnim vlastima
 • privatnim i javnim poduzećima u području socijalne skrbi, obrazovanja i zapošljavanja
 • vrtićima, osnovnim školama, srednjim školama i visokoškolskim ustanovama
 • Seminar je koristan i otvoren svim pojedincima koje žele razvijati projekte za EU fondove


Ciljevi seminara

 • Samostalno provesti analizu dionika, problema i ciljeva kao podlogu pripreme i preduvjet kvalitetnog projektnog prijedloga
 • Kvalitetno isplanirati osnovni okvir projekta
 • Izraditi Logičku matricu projekta s konkretnim indikatorima


Termini:

Lokacija: Branimirova 25, II. kat, Zagreb
Rad se odvija u malim grupama koje rade na konkretnim projektnim prijedlozima polaznika.


Kotizacija za seminar

 • 300,00 kn- sudjelovanje i materijali
 • 500,00 kn- mogućnost korištenja individualnih konzultacija
 • 750,00 kn- individualna pomoć u razradi logičke matrice projekta
 • 900,00 kn- individualna pomoć u detaljnijoj razradi projektnih aktivnosti


U cijenu je uključeno:

 • Radni materijali i prezentacije
 • Alati za analizu s uputama i primjerima (analiza dionika, problema i ciljeva)
 • Primjer i detaljne upute za ispunjavanje logičke matrice


PROGRAM

 • Upoznavanje s UPUTAMA ZA PRIJAVITELJE konkretnih natječaja zanimljivih polaznicima
 • Upoznavanje s PCM METODOLOGIJOM
 • Upoznavanje s alatima i provedba ANALIZE PROBLEMA I CILJEVA
 • Izrada i odabir STRATEGIJE projekta
 • Razrada LOGIČKE MATRICE projekta (logika, indikatori , verifikatori i pretpostavke)

Predavač: Dario Karačić

    Pričekajte, stranica se učitava...