Organizacije civilnog društva a posebice udruge preuzimaju sve važniju ulogu u rješavanju lokalnih kao i širih problema u svim sferama društva. Udruge imaju kreativne i efikasne načine i ideje za rješavanje realnih problema u lokalnoj zajednici ali im često nedostaje sustavni pristup.Strateški pristup rješavanja problema zajednice omogućuje udrugama ciljano djelovanje, detaljno planiranje potrebnih resursa te efikasniji rad same organizacije.

Izrada strateškog plana je  neophodna za organizacijski razvoj udruge a često je i preduvjet za prijavu programa i projekata na lokalne, nacionalne i EU natječaje.

  • facilitacija procesa strateškog planiranja
  • izrada Strateškog i Akcijskog plana
  • Evaluacija i praćenje

Detaljnu ponudu menadžmenta neprofitnih organizacija pogledajte OVDJE

    Pričekajte, stranica se učitava...