Evaluation4

Evaluacija projekta je proces nezavisne i objektivne ocjene projekta, odnosno njegove uspješnosti. Uloga evaluatora je provesti analizu i sistematično procijeniti  dizajn, izvedbu, provedbu i rezultate projekta. Evaluacijom se ocjenjuje ispunjenost ciljeva projekta kroz: relevantnost, efektivnost, efikasnost, utjecaj i održivost projekta.

 

    Pričekajte, stranica se učitava...