EU sredstva za eksploataciju i preradu drva

Natječaj „ Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“ usmjeren je povećanju učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomičnosti i sigurnosti radnih procesa u radovima pridobivanja drva i šumsko-uzgojnim radovima kroz modernizaciju postojećih te uvođenje učinkovitih i okolišno prihvatljivih tehnologija, strojeva, alata i opreme. Radovi pridobivanja drva obuhvaćaju sječu i izradu drva, privlačenje, izvoženje, iznošenje i daljinski prijevoz drva te proizvodnju šumske biomase (drvna sječka). Šumskouzgojni radovi su radovi kojima se njeguju, obnavljaju, osnivaju i rekonstruiraju šume.


Natječaj je namijenjen:
1. šumoposjednicima koji su upisani u Upisnik šumoposjednika
2. udrugama šumoposjednika/šumovlasnika
3. obrtima, mikro, malim i srednjim poduzećima koji su licencirani izvoditelji radova u šumarstvu pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije


Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50% ukupnih prihvatljivih troškova i to najmanje 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti najviše 700.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.
Prihvatljiva ulaganju uključuju:
- kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i izradu drva, privlačenje, izvoženje i iznošenje drva, proizvodnju šumske biomase, daljinski prijevoz drva i za šumskouzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju
- izgradnja i rekonstrukcija objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda
- opći troškovi - usluge konzultanata i drugi opći troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta, uključujući poslovne planove, idejne planove marketinga drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma, studije izvedivosti, analize troškova i koristi, projektno-tehničku dokumentaciju, geodetske podloge, elaborate, trošak nadzora, studije utjecaja na okoliš i prirodu

Rok za prijavu projekta je 15.11.2016.

    Pričekajte, stranica se učitava...