Mogućnosti ulaganja u infrastrukturu i opremanje

Mali i srednji poduzetnici imaju priliku ulagati u svoje infrastrukturne i tehnološke kapacitete kao i kompetencije što će omogućiti pokretanje nove proizvodnje, povećanje prihoda kao i stvaranje novih, odnosno očuvanje postojećih radnih mjesta.

Moguća ulaganja:

  • ulaganje u gradnja i rekonstrukciju proizvodnih pogona i povezanih zgrada,
  • nabava novih strojeva, opreme, alata i radnih vozila
  • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver),
  • ulaganje u nematerijalnu imovinu (nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva)
  • savjetodavne usluge vanjski konzultanata: usluge upravljanja projektom, provedbe javne nabave, izrade natječajne i provedbene dokumentacije,
  • sudjelovanje na sajmovima
  • stručno usavršavanje


Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 300.000 kuna. Ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 30.000.000 kuna.
Visina sufinanciranja projekta ovisi o veličini poduzetnika: mikro i mali poduzetnik- 45% a srednji poduzetnik- 35%
Prijava na natječaj je moguća do 31.12.2016. godine


Više o natječaju pročitajte OVDJE.

    Pričekajte, stranica se učitava...