poljoprivredaNatječaj je otvoren s ciljem dodjele bespovratnih sredstava za aktivnosti restrukturiranja, modernizacije i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voća i povrća.

 Prihvatljivi prijavitelji SU fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ekonomske veličine veća od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i veće od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima te proizvođačke grupe/organizacije.

kulturno povijesna bastinaMogućnost financiranja projekata obnove kulturne baštine
Poziv "Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine" objavljen je od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU a financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.


Ovim natječajem se želi pružiti potpora razvoju turističkih proizvoda temeljenima na obnovi kulturne baštine, koji integracijom različitih komponenti i povezanih aktivnosti osiguravaju unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

znakEU sredstva za domove zdravlja i koncesionare- "Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini"

Ministarstvo zdravlja je objavilo natječaj za ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu, opremanje i edukaciju domova zdravlja i koncesionara na razini primarne zdravstvene zaštite sa svrhom poboljšanja pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti, s naglaskom na udaljena i deprivirana područja.

andakira building night

Investitori u nove i vlasnici postojećih hotela, aparthotela, turističkih naselja, hotela baštine ili difuznih hotelaimaju mogućnost dobivanja bespovratnih sredstva u rasponu od 1.000.000,00 – 10.000.000,00 kn uz sufinanciranje od 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike.

Natječaj je namijenjen dobivanju investicija u nove ili modernizaciju postojećih hotela i sl. koji jesu ili će postići standard 3, 4 i 5 zvjezdica. Uz samo gradnju hotela, obvezna je investicija u razvoj dodatnih sadržaja koji će produljiti sezonu i povećati atraktivnost same lokalcije.


ICT 800x390Natječaj je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima s područja županija iz I. i gradovima/općinama iz I.,II. i III. kategorije razvijenosti.

udruge rh 300x266Rješenje vaših problema može ponuditi natječaj Ureda za udruge Vlade RH Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice - faza I. Natječaj ima svrhu unaprijediti suradnju OCD-a i lokalne zajednice u korištenju javnih prostora tj. povećati iskorištenost javnih prostora za društveni i kulturni život u gradovima te unaprijediti kapacitete OCD-a za razvoj vođen zajednicom ( CCLD).

20 partnership cropU najavi je natječaj Osnaživanje doprinosa OCD-a za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja - faza I koji ima za svrhu osnažiti doprinos civilnoga društva u odgoju i obrazovanju djece za aktivne i odgovorne građane kroz jačanje kapacitete organizacija civilnog društva u provođenju građanskog odgoja i obrazovanja. Organizacije civilnog društva će imati priliku razviti svoja znanja i vještine potrebne za provedbu građanskog odgoja i obrazovanja.

Statiy4752Ured za udruge Vlade RH je najavio objavu natječaja Podrška organizatorima volontiranja za razvoj i provedbu volonterskih programa koji doprinose društveno ekonomskom razvoju.
Svrha natječaja je unaprijediti kapacitete organizatora volontiranja – organizacija civilnog društva i javnih ustanova za mobiliziranje volontera u pružanju usluga od općeg interesa kao i podržati razvoj održivih volonterskih programa u javnim ustanovama a posebice osnovnim i srednjim školama.

partnership sourceUred za udruge Vlade RH planira objaviti natječaj Podrška razvoju partnerstava OCD-a i visoko-školskih ustanova za provedbu programa društveno-korisnog učenja (service learning).Svrha natječaja je potaknuti suradnju akademske zajednice i organizacija civilnog društva u rješavanju konkretnih društveno-gospodarskih problema kroz poticanje društveno-korisnog učenja i unaprjeđivanje kapaciteta OCD-a za uključivanje studenata u svoje aktivnosti. 

Fotolia 46072355 Subscription XXLNajavljen je natječaj Podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj ICT/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju - faza I . Natječaj ima za svrhu unaprijediti pristup građana javnim podacima i povećati razinu sudjelovanja građana u lokalnom odlučivanju i to kroz unaprjeđivanje transparentnost javne uprave i povećanje kapaciteta OCD-a za korištenje otvorenih javnih podataka.

Stranica 5 od 6

    Pričekajte, stranica se učitava...