Upravljanje projektima

Usluga uključuje potpunu brigu o administrativnim, organizacijskim, monitoring i financijskim aspektima projekta. Ugovaranjem usluge, dodijeljeni voditelj projekta će komunicirati s donatorima/ugovornim tijelom,uspostaviti projektni tim...

Evaluacija projekata

Ukoliko ste samostalno razradili projektnu ideju i izradili projektnu dokumentaciju, možemo Vam ponuditi uslugu evaulacije (logičke matrice, A i B obrasca, proračuna, kompletne dokumentacije)

Razvoj i pisanje projekata

Provedba kompletnog procesa osmišljavanja i razrade projektne ideje, ispunjavanje natječajne dokumentacije i osiguravanje pravilne prijave projekta. Razvijamo projekte za sve sektore što uključuje infrastrukturne...

Edukacija

Serija seminara tijekom kojih će pojedinci i predstavnici javnih, privatnih i organizacija civilnog društva imati mogućnost steći vještine potrebne za razradu i prijavu projekta financiranih iz EU fondova.

Reference

    Pričekajte, stranica se učitava...