SPECIJALISTIČKI SEMINARI ZA PROJEKT MANAGERE

 • Izrada poslovnog plana za EU fondove i ostale izvore financiranje poduzetničkih pothvata
 • Izrada studije izvodljivosti za EU fondove
 • Izrada CBA analize za EU fondove
 • Izrada poslovnog plana za SME
 • Izvori sufinaciranja/međufinaciranja EU fondova (iskustva iskusnih managre-HABOR, banke….)

EU PROJEKT AKADEMIJA
Serija seminara tijekom kojih će pojedinci i predstavnici javnih, privatnih i organizacija civilnog društva imati mogućnost steći vještine potrebne za razradu i prijavu projekta financiranih iz EU fondova. Edukacija je organizirana kroz 4-6 dana uz rad na konkretnom projektu ili pripremljenom primjeru. Svrha EU PROJEKT AKADEMIJA je omogućiti polaznicima:

 • Samostalno provesti analizu dionika, problema i ciljeva kao podlogu pripreme projekta
 • Kvalitetno isplanirati osnovni okvir projekta
 • Izraditi Logičku matricu projekta
 • Detaljno razraditi projektne aktivnosti i izbjeći tipične pogreške koje će omogućiti izvediv plan u provedbi
 • Osigurati adekvatno planirane resurse i efikasan proračun za provedbu projekta
 • Samostalno opisati vaš projekt u službenoj natječajnoj dokumentaciji
 • Izbjeći tipične pogreške i povećati šanse za prolazak projekta kvalitetnim prikazom informacijama
 • Koristiti konkretne alate u provedbi projekata
    Pričekajte, stranica se učitava...