Razrada projekta u natječajnoj dokumentaciji za EU projekte

gantt fund

Praktični seminar
„RAZRADA PROJEKTA U NATJEČAJNOJ DOKUMENTACIJI ZA EU PROJEKTE“

Seminar je namijenjen:

 • neprofitnim i organizacijama civilnog društva
 • lokalnim i regionalnim vlastima
 • vrtićima, osnovnim školama, srednjim školama i visokoškolskim ustanovama
 • svima koji žele razvijati projekte u sektoru odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zapošljavanja i skrbi za marginalizirane skupine, socijalnog poduzetništva,
 • volonterstva i razvoja civilnog sektora

Ciljevi seminara

 • Naučiti vrste i razumjeti logiku natječajne dokumentacije EU fondova
 • Kvalitetno opisati projekt u natječajnoj dokumentaciji i u skladu s pravilima EU fondova i metodologije Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)
 • Izbjeći tipične pogreške i povećati šanse za prolazak projekta uz savjete iskusnog evaluatora

Termini:
05.06.2016. u vremenu od 17.30 do 20.30 h
05.06.2016. u vremenu od 17.30 do 20.30 h

Lokacija: Branimirova 25, II. kat, Zagreb
Rad se odvija u malim grupama koje rade na konkretnim projektnim prijedlozima polaznika ili pripremljenim primjerima.


Kotizacija za seminar

 • 300,00 kn- sudjelovanje i materijali
 • 500,00 kn- individualne konzultacije (1 sat)
 • 750,00 kn- evaluacija ispunjene natječajne dokumentacije
 • 900,00 kn- Individualna pomoć u razradi projekta u natječajnoj dokumentaciji (2 sata)


U cijenu je uključeno:

 • Radni materijali i prezentacije
 • Primjeri opisanih ključnih dijelova natječajne dokumentacije
 • Detaljne upute za ispunjavanje natječajne dokumentacije

PROGRAM SEMINARA

 • Upoznavanje s projektnim idejama polaznika
 • Upoznavanje s Uputama za prijavitelje
 • Ispunjavanje opisnog obrasca projekta (B obrazac) – Opis problema i ciljne skupine
 • Ispunjavanje Opisnog obrasca projekta (B obrazac) – Opis relevantnosti projekta
 • Ispunjavanje A obrasca i proračuna projekta
 • Pojašnjavanje evaluacijskog postupka i kriterija kvalitete iz perspektive evaluatora

Predavač: Dario Karačić

    Pričekajte, stranica se učitava...