Pričekajte, stranica se učitava...

 5 Year Plan Graphic

S obzirom na nove zakonske odredbe djelovanju i financijskom poslovanju kao i u skladu s dobrom praksom rada u civilnom sektoru, udruge i druge neprofitne organizacije bi trebale izrađivati godišnje planove rada:

 

S obzirom na nove zakonske odredbe djelovanju i financijskom poslovanju kao i u skladu s dobrom praksom rada u civilnom sektoru, udruge i druge neprofitne organizacije bi trebale izrađivati godišnje planove rada:

Godišnji planovi rada omogućavaju jasan, detaljan i koristan alat za:

  • detaljnu razradu Strateških i Akcijskih planova vodstvu organizacije
  • planiranje potrebnih sredstava
  • pojašnjavanje i delegiranje zadataka zaposlenicima
  • prezentaciju usluga i aktivnosti članovima i korisnicima organizacije
  • predstavljanje rada organizacije potencijalnim donatorima

Naši stručnjaci posjeduju višegodišnje iskustvo u menadžmentu udruga, planiranju i implementaciji usluga i mogu vam ponuditi kvalitetnu uslugi izrade godišnjeg plana rada udruge kroz:

  • savjetovanje pri osmišljavanju plana rada udruge
  • planiranje i izrada planova pojedinih usluga
  • izrada dokumenta plana rada

Detaljnu ponudu menadžmenta neprofitnih organizacija pogledajte OVDJE