preuzmi

USLUGA UPRAVLJANJA PROJEKTOM
Usluga uključuje potpunu brigu o administrativnim, organizacijskim, monitoring i financijskim aspektima projekta. Ugovaranjem usluge, dodijeljeni voditelj projekta će komunicirati s donatorima/ugovornim tijelom, uspostaviti projektni tim i potrebne procedure, izraditi potrebne planove, voditi brigu o dokumentaciji, javnoj nabavi, pravilima vidljivosti i izrađivati sve potrebne izvještaje.
Uslugu je moguće ugovoriti za cjelokupni projekt ili povremenu podršku projektnom timu u specifičnim zadacima.


USLUGA EVALUACIJE PROJEKTA
Evaluacija projekta je proces ocjene projekta, odnosno njegove uspješnosti tj. napraviti objektivnu i sistematičnu ocjenu dizajna, izvedbe, provedbe i rezultata projekta. Evaluacijom se ocjenjuje ispunjenost ciljeva projekta kroz: relevantnost, efektivnost, efikasnost, utjecaj i održivost projekta.

 

 

    Pričekajte, stranica se učitava...