new seo2 29 512Neprofitne organizacije prema novom Zakonu o udrugama i Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i pripadajućih pravilnika imaju obvezu uvođenja novih računovodstvenih procedura i vođenja financijske dokumentacije. Zakon predviđa prekršajne i kaznene odredbe za niz prekršaja za koje Udruga novčano odgovara ukoliko ih ne izrađuje ispravno. Kao stručnjaci na neprofitni menadžment i računovodstvo neprofitnih organizacija možemo vam ponuditi savjetovanje i izradu:

Opširnije...

 5 Year Plan Graphic

S obzirom na nove zakonske odredbe djelovanju i financijskom poslovanju kao i u skladu s dobrom praksom rada u civilnom sektoru, udruge i druge neprofitne organizacije bi trebale izrađivati godišnje planove rada:

 

Opširnije...

business plan downloadPoduzetnik pomoću poslovnog plana opisuje svoju ideju ili poslovni pohvat koji sadrži potanko razrađenu analizu o ulaganju u posao, o budućim rezultatima poslovanja, te o rješenjima za moguće rizične situacije koje donosi buduće vrijeme. Poslovnim planom provjeravamo tržišnu i financijsku opravdanost ulaganja.

Opširnije...

Untitled 5

Za novoosnovane udruge vrlo je važno detaljno i ispravno izraditi statut kao temeljni akt udruge kojim definiraju sve važne informacije i procedure kojima će se voditi u svom radu. S obzirom na zakonske odredbe sadržaja statuta kao i zahtjeva za upis u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija, izradu statuta bi trebali prepustiti profesionalcima s iskustvom što u konačnici bude brže i jeftinije za samo vodstvo udruge.

 

 

 

Opširnije...

Strategic Planning

Organizacije civilnog društva a posebice udruge preuzimaju sve važniju ulogu u rješavanju lokalnih kao i širih problema u svim sferama društva. Udruge imaju kreativne i efikasne načine i ideje za rješavanje realnih problema u lokalnoj zajednici ali im često nedostaje sustavni pristup.Strateški pristup rješavanja problema zajednice omogućuje udrugama ciljano djelovanje, detaljno planiranje potrebnih resursa te efikasniji rad same organizacije.

Opširnije...

preuzmiUsluga uključuje potpunu brigu o administrativnim, organizacijskim, monitoring i financijskim aspektima projekta.

Opširnije...

Evaluation4Evaluacija projekta je proces nezavisne i objektivne ocjene projekta, odnosno njegove uspješnosti. Uloga evaluatora je provesti analizu i sistematično procijeniti  dizajn, izvedbu, provedbu i rezultate projekta. Evaluacijom se ocjenjuje ispunjenost ciljeva projekta kroz: relevantnost, efektivnost, efikasnost, utjecaj i održivost projekta.

Opširnije...

business conceptsProvedba kompletnog procesa osmišljavanja i razrade projektne ideje, ispunjavanje natječajne dokumentacije i osiguravanje pravilne prijave projekta. Razvijamo projekte za sve sektore što uključuje infrastrukturne, poduzetničke, turističke, socijalne , obrazovne i projekte ruralnog razvoja.

Opširnije...
    Pričekajte, stranica se učitava...